Ekonomide Kişisel Gelir Nedir?

 Ekonomide Kişisel Gelir Nedir?

Tüm vergiler ödendikten sonra bireyin eline geçen net tutara kişisel gelir denir. Gelir belirli bir dönem içerisinde grup, birey ve şirketlerin toplan kazançlarından tüm vergiler çıkarıldıktan sonra kalan miktardır.  Bireyler hayatlarını idame ettirebilmek için çalışırlar bunun sonucunda da belirli bir gelir elde ederler. Aynı zaman da bireyler devlete çeşitli vergi vermek zorundadır. Devlet; eğitim, sağlık, yol, su, kanalizasyon, elektrik gibi hizmetleri tam ve doğru şekilde yerine getirebilmek için vergi toplar.  Bu vergiler kazançtan düşürüldüğünde kişisel gelir ortaya çıkar.


Ekonomide Kişisel Gelir 

Milli gelir, bir yıl gibi belirli bir dönem içinde üretime katılan bütün birey, grup ve şirketlerin elde ettikleri gelir toplamıdır. Milli gelir, belirli bir dönem içinde üretilen hizmet ve malların toplamının net değerdir. Milli gelir, kişisel gelir toplamından farklı bir kavramdır. Milli gelir üretilen mal ve hizmet faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirlerin toplamıdır. Milli gelir, safi milli hasıladan hareket edilerek bulunur. Kişisel gelir ise milli gelirden hareket edilerek bulunur. Dolayısıyla milli gelir olmadan, kişisel gelir olmaz.

Ekonomide kişisel gelir nedir sorusuna cevap verebilmek için, milli gelirden düşülmesi gereken kesintilerin ve vergilerin çıkarılması gerekir.  Elde edilen toplam tutara transfer ödemelerini, dividantların ve faizlerin eklenmesi gerekir. Dividant; anonim şirketlerde, safi kardan ayrılma kararı alan ortaklara, zamanında yatırmış oldukları sermaye ile doğru orantılı hisse senedi ya da nakit olarak verilen paya denir. Transfer ödemeleri; devletin, kamu kurumlarınca herhangi bir hizmet ve mal alımı olmadan, karşılıksız satın alma gücünü kişilere ve gruplara vermesidir.

Milli gelirden prim kesintiler, kurumsal vergiler, sosyal güvenlik katkıları, sosyal güvenlik prim kesintileri, dağıtılmayan kurum kârlarının düşülmesi ve transferlerin eklenmesi ile ortaya çıkar. Belli bir ülkede yaşayan kişilerin genelde bir yıl gibi bir dönemde ellerine geçen toplam gelirdir. Harcanabilir gelir olarak da bilinmektedir. Kısacası, bireyler kazançlarının belirli bir kısmını vergi olarak verdikten sonra, kişilerin ellerinde kalan tutara Ekonomide Kişisel Gelir denir. Belirli bir dönem içerisinde üretilen gelirin çeşitli tüketici birimleri, aileler, bireyler arasındaki paylaşıma kişisel gelir bölüşümü denir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar

A