Brüt Gelir ve Net Gelir Nedir?

 Brüt Gelir ve Net Gelir Nedir?

Maaş alarak çalışan herkesi yakından ilgilendiren iki kelimedir; brüt ve net gelir. Sene boyunca başlarda artan gelir sene sonunda azalarak yılı tamamlarız. Brüt gelir ve net gelir nedir?  Bir yıl boyunca maaşımızın bir artıp bir azalmasının temel sebebi ülkemizde uygulanan vergi sistemidir. Vergi sistemimiz sebebiyle gelirimizin tamamını almamız mümkün olmaz. İşletmeler için de durum buna benzerdir. Brüt gelir; bir yıl içinde işletme olarak veya kişisel olarak kazandığınız parayı ifade eder. Net gelir; yıl içinde verilen hizmet sebebiyle oluşan giderlerinizin brüt gelirden çıkarılmasıyla elde edilen tutar olarak ifade edilir.

Brüt gelir bir kişinin yıllık kazancını ortaya koyar ve bu verileri değerlendirerek durumu hakkında bilgi sahibi olur. Bir kişi bir yıl içinde kazancını kira olarak elde edeceği gibi maaş karşılığı da bu tutara sahip olabilir. Ayrıca bankada mevduatı varsa bunda da faiz alıyorsa brüt gelirine bu kalem de dahil edilir. İşletmeler için de aynı şeyler geçerlidir. İşletmenin yıllık geliri sahip olduğu taşınmaz varlıklardan aldığı kira, bankadaki yatırımından gelen faiz ve yaptığı faaliyetlerden elde ettiği parasal değerlerden oluşabilir. Brüt ve Net Gelir Bulma

Bir işletme için de brüt gelir tablosu durumunu analiz etmesi ve değerlendirmesi açısından önem kazanmaktadır. Net gelir kısaca kâr payı olarak ifade edilir. Net geliri kişisel bazda değerlendirirsek kişinin aldığı maaşı net gelirdir. Brüt gelirden ev için yapılan masrafları ve diğer harcamaları çıkarınca net gelirimizi buluruz.

İşletme için net gelir hesabı yapılırken işletme masrafları, personel masrafları, vergiler, envanter alımları gibi tutarlar brüt gelirden çıkarılınca net gelire ulaşmış oluruz. İşletmenin bir yıl içinde yaptığı harcamalar sonucu ortaya çıkan mali sonuç karlılığı hesaplamak için kullanılır. Bir işletmenin kara geçebilmesi için elinde kalan tutarın harcamalarından fazla olması gerekir. 

İşletmelerde brüt karlılık hesabında dikkat edilmesi gereken konu, brüt gelirin hesabı sırasında bir ürün ya da hizmeti üretmek için kullanılan harcamaların çıkarılması gereklidir. Ürün ya da hizmet oluşumuyla alakalı olmayan harcamalar brüt gelir hesabında yer almaz. Brüt gelir ve net gelir konusu kişi ya da kurumların verimliliklerinin hesabında kullanılır. Kurumunuzun ya da kendinizin gelirlerinin hesaplanması mali durumunuzu gösterir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar

A